Bahagian Kewangan

  1. Menyediakan anggaran tahunan termasuk Anggaran Pendapatan dan Perbelanjaan; dan 
  2. Mengawal kedudukan dan aliran wang tunai; dan Pelaburan
  3. Menyediakan Penyata Kewangan