MAJLIS PENYERAHAN SURAT PELANTIKAN AHLI JAWATANKUASA DI BAWAH MAJLIS TERTINGGI MUIS

MAJLIS PENYERAHAN SURAT PELANTIKAN AHLI JAWATANKUASA DI BAWAH MAJLIS TERTINGGI MUIS
 1. Jawatankuasa Pelaburan
 2. Jawatankuasa Dermasiswa dan Pengajian Tinggi MUIS
 3. Jawatankuasa Taman Perkuburan
 4. Ahli Lembaga Pengarah Perbadanan Ekonomi Islam Negeri Sabah (SIEDEC)