Bahagian Wakaf Dan Bailtulmal

  1. Membantu mengurus dan mengemaskinikan tanah-tanah wakaf di Negeri Sabah;
  2. Menyelenggara bangunan Hartanah MUIS daripada rosak, tercemar dan diduduki oleh para setinggan;
  3. Menguruskan permohonan tanah/tapak masjid/sekolah/madrasah/tanah perkuburan dan lain-lain;
  4. Memeriksa, menganalisis dan mengemukakan cadangan pembaikan bangunan Wisma MUIS dan bangunan-bangunan MUIS yang lain; dan 
  5. Mengenalpasti status tapak tanah yang digunakan bagi bangunan masjid, surau dan sekolah di seluruh Sabah.