Peluang Pekerjaan

No. Jawatan dan Senarai Tugas
1.

PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN)

Permohonan adalah dipelawa kepada Warganegara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi jawatan berikut:

 

C. JAWATAN

 

Jawatan

:

Pembantu Tadbir ( Kewangan )

 

Gred

:

W19

 

Kumpulan Perkhidmatan

:

Pelaksana

 

Taraf Perkhidmatan

:

Sambilan

 

Kekosongan

:

Tiga ( 3 )

 

Jadual Gaji

:

RM54.00 / Sehari

 

 

SYARAT LANTIKAN :

1.

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:

(a)

warganegara Malaysia;

(b)

berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan

(c)

(i)         Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya             oleh Kerajaan serta Kepujian dalam subjek Matematik, Perdagangan atau             Prinsip Perakaunan pada peringkat peperiksaan tersebut;

 

 

(ii)        Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan         yang diiktiraf setaraf             dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Perdagangan Malaysia peringkat             Pertengahan ( Simpan Kira-   kira ) atau kelayakan yang diiktiraf setaraf             dengannya;

 

 

(iii)       Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya             oleh Kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2 dalam bidang             berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;

 

 

(iv)       Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya             oleh Kerajaan serta Sijil Perdagangan Malaysia peringkat Tertinggi                                (Perakaunan) atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;

 

 

(v)        Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf             dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 dalam             bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;

           

(vi)       Keutamaan diberikan kepada calon yang berasal / menetap di Daerah             Ranau, Semporna dan Sandakan;

 

(vii)      Keutamaan diberikan kepada calon yang berkebolehan mengendalikan             komputer.

 

 

 

 

SYARAT KELAYAKAN BAHASA MELAYU :

1.

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian ( sekurang-kurangnya Gred C ) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia / Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

 

 

CARA MEMOHON

 

1.  Permohonan jawatan hendaklah menyertakan dokumen seperti berikut :

 • surat permohonan jawatan
 • maklumat peribadi beserta dengan gambar berukuran passport
 • kelulusan dan pengalaman bekerja (jika ada)
 • sijil-sijil dan lain-lain dokumen yang telah disahkan.

 

2.  Permohonan yang telah diisi lengkap hendaklah diajukan ke alamat:-

 

Setiausaha

Majlis Ugama Islam Sabah

Tingkat 5, Blok A, Wisma MUIS

88100 KOTA KINABALU

 

3.  Tarikh tutup permohonan ialah pada­­­­­­­­­­­­­­­­­­­: 19 MEI 2023

 

4.  Calon-calon yang berjaya akan dimaklumkan melalui telefon untuk proses temuduga.

 

Closing
2.

PENOLONG PEGAWAI PEMBANGUNAN DANA WAKAF

PENOLONG PEGAWAI PEMBANGUNAN DANA WAKAF

 

 1. JAWATAN:

 

Jawatan                            : Penolong Pegawai Pembangunan Dana Wakaf

Gred                                  : W29

Kumpulan Perkhidmatan : Pelaksana

Taraf Perkhidmatan         : Pekerja Sambilan Harian (PSH)

Kekosongan                      : Satu (1)

Jadual Gaji                        : RM 72.00 / sehari

 

 1. SYARAT LANTIKAN:

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:

 

 1. Warganegara Malaysia
 2. Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan
 3. Diploma dalam bidang PERAKAUNAN / PERNIAGAAN yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

 

 1. KEUTAMAAN CALON YANG DIBERI KEUTAMAAN:
 1. Mempunyai pengalaman dalam bidang perakaunan atau pengurusan perniagaan dari mana-mana institusi ataupun agensi kerajaan dan swasta.
 2. Beragama Islam

 

 1. SYARAT BAHASA MELAYU:
 1. Calon hendaklah memiliki Lulus dan Kepujian dalam subjek Bahasa Melayu dan Peringkat Sijil Pelajaran Malaysia yang ditetapkan dalam skim perkhidmatan.

 

 1. SKOP KERJA:
 1. Bertugas di Bahagian Wakaf dan Baitulmal (MUIS) sebagai Penolong Pegawai Pembangunan Dana Wakaf
 2. Melaksanakan tugasan yang diarah oleh Ketua Unit pada bila-bila masa yang diperlukan
 3. Melaksanakan tugas-tugas perakaunan berkaitan wakaf
 4. Mengawal, menyemak dan merekod kemasukan dan pengeluaran wang berkaitan sewaan tanah wakaf dan agihan manfaat wakaf
 5. Bertanggungjawab sebagai pembimbing bagi institusi wakaf mengikut skim yang berkaitan

 

Permohonan adalah dipelawa kepada Warganegara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi jawatan berikut.

 

 1. CARA MEMOHON

 

 1. Permohonan jawatan hendaklah menyertakan dokumen seperti berikut:
 • Surat permohonan Jawatan
 • Maklumat peribadi beserta dengan gambar berukuran passport
 • Kelulusan dan pengalaman bekerja (jika ada)
 • Sijil – sijil dan lain-lain dokumen yang telah disahkan

 

 1. Permohonan yang telah diisi lengkap hendaklah diajukan ke alamat:-

 

Setiausaha,

Majlis Ugama Islam Sabah

Tingkat 5, Blok A, Wisma MUIS,

88100 KOTA KINABALU

 

 1. Tarikh tutup permohonan ialah pada : 18 April 2023
 2. Calon-calon yag Berjaya akan dimaklumkan melalui telefon untuk proses temuduga
Closing
3.

PENOLONG PEGAWAI TEKNOLOGI MAKANAN C29 (PSH)

A.            JAWATAN 2

Jawatan : Penolong Pegawai Teknologi Makanan

Gred  : C29

Kumpulan Perkhidmatan : Pelaksana

Taraf Perkhidmatan :  Sambilan

Kekosongan : Satu (1)

Jadual Gaji : RM 72.00 / Sehari

 

SYARAT LANTIKAN :

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:

 1. Warganegara Malaysia
 2. berumur tidak kurang dari 40 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan.
 3. Sijil  Tinggi  Persekolahan Malaysia  atau kelayakan  yang  diiktiraf  setaraf dengannya oleh Kerajaan.
 4. Diploma dalam bidang SAINS / TEKNOLOGI MAKANAN yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

KEUTAMAAN CALON YANG DIBERI KEUTAMAAN:

 1. mempunyai pengalaman dalam bidang pengurusan halal, dimana-mana institusi ataupun agensi kerajaan dan swasta.
 2. Beragama Islam

SYARAT BAHASA MELAYU :

 1. Calon hendaklah memiliki Lulus dan Kepujian dalam subjek Bahasa Melayu pada Peringkat Sijil Pelajaran Malaysia yang ditetapkan dalam skim perkhidmatan.

SKOP KERJA :

 1. bertugas di muis halal hub sebagai auditor halal (teknikal)         
 2. melaksanakan audit pada bila-bila masa yang diperlukan
 3. melaksanakan audit sijil pengesahan pensijilan halal malaysia yang meliputi 6 skim iaitu :-
 • Produk makanan / minuman
 • Premis makanan
 • Pengilangan kontrak / oem
 • Rumah sembelihan
 • Logistik
 • Barang gunaan
 1. bertanggungjawab sebagai pembimbing bagi industri mengikut skim yang berkaitan.

Permohonan adalah dipelawa kepada Warganegara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi jawatan berikut:

 

CARA MEMOHON

1.  Permohonan jawatan hendaklah menyertakan dokumen seperti berikut :

•   surat permohonan jawatan

•   maklumat peribadi beserta dengan gambar berukuran passport

•   kelulusan dan pengalaman bekerja (jika ada)

•   sijil-sijil dan lain-lain dokumen yang telah disahkan.

 

2.  Permohonan yang telah diisi lengkap hendaklah diajukan ke alamat:-

 

Setiausaha

Majlis Ugama Islam Sabah

Tingkat 5, Blok A, Wisma MUIS

88100 KOTA KINABALU

 

3.  Tarikh tutup permohonan ialah pada: 28 / 12 / 2022

4.  Calon-calon yang berjaya akan dimaklumkan melalui telefon untuk proses temuduga.

Closing
4.

PEGAWAI TEKNOLOGI MAKANAN C41 (PSH)

Jawatan  :  Pegawai Teknologi Makanan

Gred  : C41

Kumpulan Perkhidmatan : Pengurusan dan Profesional

Taraf Perkhidmatan : Sambilan

Kekosongan : Satu ( 1 )

Jadual Gaji : RM100.00 / Sehari

 

SYARAT LANTIKAN :

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:

 1. Warganegara Malaysia
 2. berumur tidak kurang dari 40 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan.
 3. Ijazah   Sarjana   Muda    dalam   bidang SAINS / TEKNOLOGI MAKANAN yang diiktiraf oleh Kerajaan   daripada   institusi   pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

KEUTAMAAN CALON YANG DIBERI KEUTAMAAN:

 1. mempunyai pengalaman dalam bidang pengurusan halal, dimana-mana institusi ataupun agensi kerajaan dan swasta.
 2. Beragama Islam

SYARAT BAHASA MELAYU :

 1. Calon hendaklah memiliki Lulus dan Kepujian dalam subjek Bahasa Melayu pada Peringkat Sijil Pelajaran Malaysia yang ditetapkan dalam skim perkhidmatan.

SKOP KERJA :

 1. bertugas di muis halal hub sebagai auditor halal (teknikal)         
 2. melaksanakan audit pada bila-bila masa yang diperlukan
 3. melaksanakan audit sijil pengesahan pensijilan halal malaysia yang meliputi 6 skim iaitu :-
 • Produk makanan / minuman
 • Premis makanan
 • Pengilangan kontrak / oem
 • Rumah sembelihan
 • Logistik
 • Barang gunaan
 1. bertanggungjawab sebagai pembimbing bagi industri mengikut skim yang berkaitan.

 

Permohonan adalah dipelawa kepada Warganegara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi jawatan berikut:

 

CARA MEMOHON

1.  Permohonan jawatan hendaklah menyertakan dokumen seperti berikut :

•   surat permohonan jawatan

•   maklumat peribadi beserta dengan gambar berukuran passport

•   kelulusan dan pengalaman bekerja (jika ada)

•   sijil-sijil dan lain-lain dokumen yang telah disahkan.

 

2.  Permohonan yang telah diisi lengkap hendaklah diajukan ke alamat:-

 

Setiausaha

Majlis Ugama Islam Sabah

Tingkat 5, Blok A, Wisma MUIS

88100 KOTA KINABALU

 

3.  Tarikh tutup permohonan ialah pada: 28 / 12 / 2022

4.  Calon-calon yang berjaya akan dimaklumkan melalui telefon untuk proses temuduga.

Closing