Peluang Pekerjaan

No. Jawatan dan Senarai Tugas
1.

PENOLONG PEGAWAI TEKNOLOGI MAKANAN C29 (PSH)

A.            JAWATAN 2

Jawatan : Penolong Pegawai Teknologi Makanan

Gred  : C29

Kumpulan Perkhidmatan : Pelaksana

Taraf Perkhidmatan :  Sambilan

Kekosongan : Satu (1)

Jadual Gaji : RM 72.00 / Sehari

 

SYARAT LANTIKAN :

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:

 1. Warganegara Malaysia
 2. berumur tidak kurang dari 40 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan.
 3. Sijil  Tinggi  Persekolahan Malaysia  atau kelayakan  yang  diiktiraf  setaraf dengannya oleh Kerajaan.
 4. Diploma dalam bidang SAINS / TEKNOLOGI MAKANAN yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

KEUTAMAAN CALON YANG DIBERI KEUTAMAAN:

 1. mempunyai pengalaman dalam bidang pengurusan halal, dimana-mana institusi ataupun agensi kerajaan dan swasta.
 2. Beragama Islam

SYARAT BAHASA MELAYU :

 1. Calon hendaklah memiliki Lulus dan Kepujian dalam subjek Bahasa Melayu pada Peringkat Sijil Pelajaran Malaysia yang ditetapkan dalam skim perkhidmatan.

SKOP KERJA :

 1. bertugas di muis halal hub sebagai auditor halal (teknikal)         
 2. melaksanakan audit pada bila-bila masa yang diperlukan
 3. melaksanakan audit sijil pengesahan pensijilan halal malaysia yang meliputi 6 skim iaitu :-
 • Produk makanan / minuman
 • Premis makanan
 • Pengilangan kontrak / oem
 • Rumah sembelihan
 • Logistik
 • Barang gunaan
 1. bertanggungjawab sebagai pembimbing bagi industri mengikut skim yang berkaitan.

Permohonan adalah dipelawa kepada Warganegara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi jawatan berikut:

 

CARA MEMOHON

1.  Permohonan jawatan hendaklah menyertakan dokumen seperti berikut :

•   surat permohonan jawatan

•   maklumat peribadi beserta dengan gambar berukuran passport

•   kelulusan dan pengalaman bekerja (jika ada)

•   sijil-sijil dan lain-lain dokumen yang telah disahkan.

 

2.  Permohonan yang telah diisi lengkap hendaklah diajukan ke alamat:-

 

Setiausaha

Majlis Ugama Islam Sabah

Tingkat 5, Blok A, Wisma MUIS

88100 KOTA KINABALU

 

3.  Tarikh tutup permohonan ialah pada: 28 / 12 / 2022

4.  Calon-calon yang berjaya akan dimaklumkan melalui telefon untuk proses temuduga.

Closing
2.

PEGAWAI TEKNOLOGI MAKANAN C41 (PSH)

Jawatan  :  Pegawai Teknologi Makanan

Gred  : C41

Kumpulan Perkhidmatan : Pengurusan dan Profesional

Taraf Perkhidmatan : Sambilan

Kekosongan : Satu ( 1 )

Jadual Gaji : RM100.00 / Sehari

 

SYARAT LANTIKAN :

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:

 1. Warganegara Malaysia
 2. berumur tidak kurang dari 40 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan.
 3. Ijazah   Sarjana   Muda    dalam   bidang SAINS / TEKNOLOGI MAKANAN yang diiktiraf oleh Kerajaan   daripada   institusi   pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

KEUTAMAAN CALON YANG DIBERI KEUTAMAAN:

 1. mempunyai pengalaman dalam bidang pengurusan halal, dimana-mana institusi ataupun agensi kerajaan dan swasta.
 2. Beragama Islam

SYARAT BAHASA MELAYU :

 1. Calon hendaklah memiliki Lulus dan Kepujian dalam subjek Bahasa Melayu pada Peringkat Sijil Pelajaran Malaysia yang ditetapkan dalam skim perkhidmatan.

SKOP KERJA :

 1. bertugas di muis halal hub sebagai auditor halal (teknikal)         
 2. melaksanakan audit pada bila-bila masa yang diperlukan
 3. melaksanakan audit sijil pengesahan pensijilan halal malaysia yang meliputi 6 skim iaitu :-
 • Produk makanan / minuman
 • Premis makanan
 • Pengilangan kontrak / oem
 • Rumah sembelihan
 • Logistik
 • Barang gunaan
 1. bertanggungjawab sebagai pembimbing bagi industri mengikut skim yang berkaitan.

 

Permohonan adalah dipelawa kepada Warganegara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi jawatan berikut:

 

CARA MEMOHON

1.  Permohonan jawatan hendaklah menyertakan dokumen seperti berikut :

•   surat permohonan jawatan

•   maklumat peribadi beserta dengan gambar berukuran passport

•   kelulusan dan pengalaman bekerja (jika ada)

•   sijil-sijil dan lain-lain dokumen yang telah disahkan.

 

2.  Permohonan yang telah diisi lengkap hendaklah diajukan ke alamat:-

 

Setiausaha

Majlis Ugama Islam Sabah

Tingkat 5, Blok A, Wisma MUIS

88100 KOTA KINABALU

 

3.  Tarikh tutup permohonan ialah pada: 28 / 12 / 2022

4.  Calon-calon yang berjaya akan dimaklumkan melalui telefon untuk proses temuduga.

Closing