Objektif

  1. Melaksanakan Kehendak Enakmen Majlis Ugama Islam Negeri Sabah Tahun 2004  
  2. Badan Penggubal Dasar   
  3. Menyelia Aktiviti Dan Pelaksanaan Dasar Oleh Agensi-Agensi Di Bawahnya  
  4. Mengurus Dan Membangunkan Aset-Aset MUIS  
  5. Mengurus Dan Membangunkan Institusi Baitulmal, Zakat Dan Harta Wakaf