Muat Turun

No. Title Files
1. Perintah Perbadanan Pembangunan Ekonomi Islam Sabah 2001 PERINTAH SIEDEC.pdf1.45 MB
2. Kertas Dasar Penubuhan MUIS HALAL HAB (MHH)

Kertas Dasar ini merangkumi aspek yang mendasari penubuhan MUIS HALAL HUB yang meliputi justifikasi penubuhan, proses penubuhan, objektif, fungsi utama, pengurusan jangka pendek dan jangka panjang, carta organisasi serta bidang perindustrian.

Kertas Dasar Penubuhan MUIS HALAL HUB (MHH) ini adalah asas kepada penubuhan MHH yang menjadi rujukan kepada penubuhan dan operasi MHH. Penubuhan MHH ini adalah usaha berterusan bagi penambahbaikan mekanisme pelaksanaan, penyelarasan, penilaian dan pemantauan pengurusan Halal agar berjalan dengan kemas dan teratur. Penubuhan MHH ini juga akan membantu perkembangan industri Halal di negeri ini.

KERTAS DASAR PENUBUHAN MHH 8.49 MB