Perbadanan Pembangunan Ekonomi Islam Sabah

siedec header

Sabah Islamic Economic Development Corporation (SIEDEC) adalah Perbadanan milik penuh Majlis Ugama Islam Sabah (MUIS). SIEDEC ditubuhkan dibawah Perintah Perbadanan Pembangunan Ekonomi Islam Sabah 2001. Tarikh diwartakan ialah pada 1hb Jun 2001 (di bawah Warta Kerajaan Tambahan Kedua).

MISI : Membantu MUIS menjana pendapatan dan meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat Islam di Negeri Sabah.

VISI : Badan Korporat MUIS yang berdaya saing dalam membangunkan ekonomi islam di Negeri Sabah.

 

AHLI LEMBAGA PENGARAH SIEDEC 2022

  1. Datuk Dr. Hj. Sairin bin Karno, (Pengerusi SIEDEC)
  2. Ramlan Bin Awang Ali  (Setiausaha Majlis Ugama Islam Sabah)
  3. Encik Yahya Datuk Seri Panglima Haji Mohd. Kassim
  4. YBhg. Ir. Zulkipli bin Ahmad
  5. YBhg. Dr. Haji Mechor @ Abdul Halim bin Juinis
  6. YBhg. Datuk Haji Pg. Nohin bin Pg. Rauf
  7. YBhg. Datuk Nor Asiah binti Mohd. Yusof
  8. YHD. Dato’ Idris bin Abdullah                                                                                                             
Attachment Size
PERINTAH SIEDEC.pdf1.45 MB 1.45 MB