Bahagian Pentadbiran

  1. Memberi khidmat sokongan kepada usaha dan urusan majlis secara langsung atau yang dikendalikan melalui bahagian-bahagian tertentu; 
  2. Menyimpan, mengemaskini dan menyediakan maklumat-maklumat yang berkenaan untuk kegunaan pihak pengurusan atau pelanggan; dan 
  3. Memelihara, mengawal dan memperbaiki sistem kawalan dalaman.