Pengurusan Tertinggi

DATUK SERI PANGLIMA HAJI YAHYA BIN HAJI HUSSIN
YANG DI-PERTUA
088-279100 (Ext 102) Fax 088-267094
DATUK MALAI ALI BIN MALAI AHMAD
TIMBALAN YANG DI-PERTUA
088-279100 (Ext 105)
ceo
RAMLAN BIN AWANG ALI
SETIAUSAHA / KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF
088-279100 (Ext 143)