Polisi Hak Cipta

Semua bahan termasuk kandungan, maklumat, teks, imej, grafik, aplikasi, fail suara, fail video, susunan struktur, kod sumber serta semua aspek yang lain adalah hak cipta Majlis Ugama Islam Sabah kecuali dinyatakan sebaliknya.

Tiada mana-mana bahagian dalam laman web ini boleh diubah, disalin, diedar, dihantar semula, disiar, dipamer, dihasilkan semula, diterbit, dilesen, dipindah, dijual atau diperdagang dengan apa cara sekalipun tanpa mendapat kebenaran secara bertulis terlebih dahulu daripada Majlis Ugama Islam Sabah.