Bahagian Pelaburan

  1. Mengenalpasti, mengurus dan mentadbir harta-harta MUIS berupa komersil yang telah diperuntukan oleh  Kerajaan Negeri; dan 
  2. Membangunkan dan memajukan harta-harta MUIS sebagai Pelaburan bagi mendatangkan hasil pulangan  sebagai sumber kewangan, bagi memantapkan kedudukan kewangan MUIS dalam membiayai aktiviti - aktiviti pembangunan dan pengurusan Majlis Ugama Islam Sabah, agar tidak bergantung sepenuhnya kepada  Peruntukan Tahunan  Kerajaan Negeri.