KUNJUNGAN HORMAT MUIS KE PERBADANAN LABUAN

Kunjungan Hormat MUIS ke pejabat Perbadanan Labuan bagi tujuan perbincangan berkaitan kerja-kerja pengukuran ke atas tanah milik MUIS yang telah selesai dan seterusnya penyerahan Laporan Ukur oleh MUIS kepada Perbadanan Labuan. Tahniah kepada jabatan terlibat iaitu Jabatan Penguatkuasaan, Jabatan Perancangan dan Kawalan Bangunan serta Jabatan Pelaburan dan Sosio Ekonomi yang telah turut sama membantu menjayakan proses pengukuran Tanah Milik MUIS di WP Labuan.

PLPL 2